imatge

imatge

dimecres, 10 d’agost de 2011

Els components de l'oració


Components de l’oració

Una oració està formada per dues parts principals:
§  Un sintagma nominal subjecte.
§  Un sintagma verbal predicat.

§  La  Marta arribarà demà.
§  L’amic de l’Enric es diu Josep.
§  La bufanda vermella és molt sua.

El SN subjecte concorda en nombre i persona amb el verb.


El subjecte

És qui fa l’acció:
§  El cotxe fa brummm.

O bé d’aquell del qual es diu alguna cosa:
§  En Manel i en Felip són amics.

El subjecte és un SN:
§  Aquell home ha pescat un peix molt gros.
§  El pastisser de la cantonada va molt mudat.
§  Vosaltres feu els millors pastissos del món.

El predicat

És allò que se’ns diu del subjecte. El predicat és un sintagma verbal.
§  El cotxe fa brummm.
§  En Manel i en Felip són amics.
§  Aquell home ha pescat un peix molt gros.
§  El pastisser de la cantonada va molt mudat.
§  Vosaltres feu els millors pastissos del món.

El sintagma nominal

El sintagma nominal (SN) és un conjunt de paraules que s’agrupen al voltant d’un nom. Aquest nom (N) és el nucli del SN i pot anar acompanyat d’un determinant (Det), d’un adjectiu (Adj) o d’un sintagma preposicional (S prep).

§  El cotxe...
§  Un gat negre...
§  La veïna del segon...

Estructures del SN
§  N
Barcelona ...

§  Det + N
La casa ...

§  Det + N + CN
La casa vermella ...

§  Det + Det + N + CN
El segon dia de vacances ...

§  N + CN
Pa amb tomàquet...

§  Det + Det + N
Unes quantes capses ...


El sintagma verbal

El sintagma verbal (SV) és un conjunt de paraules que s’agrupen al voltant del verb. Aquest verb (V) és el nucli dels SV, i pot anar acompanyat d’altres paraules o conjunts de paraules (SN), que en són els complements.

§  En Joan observa els seus amics.
§  El pare ha netejat la cuina.

Components del SN

Entre el nucli del SN (el nom) i els seus components ha d’existir concordança de gènere i nombre.

§  Correcte: La nena petita.
§  Incorrecte: *El nena petit.

Components del SV

L’estructura bàsica del SV és: verb + complement verbal
§  ... han portat fruita seca.

El verb, tot sol, pot formar el SV.
§  ... dormo.
No són oracions

Les paraules no formen oracions quan:
§  Hi falta el verb:
Tota la classe molt sorpresa.
§  Les paraules no estan ben ordenades:
El va primer ser dia molt feiner mogut.
§  Subjecte i predicat no concorden:
La Melània ploren cada dos per tres.

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa