imatge

imatge

dimecres, 21 de maig de 2008

Les locucions i les frases fetes

Abans de tot, per entendre bé el que són les locucions, heu de fer memòria i recordar què són les categories gramaticals. Bé, us ajudo una mica, bàsicament, són:
 • el verb
 • el nom o substantiu
 • el determinant
 • l' adjectiu
 • l' adverbi
 • la preposició
 • la conjunció
Per tant, cadascuna d'aquestes categories gramaticals són només un mot o paraula.

Per exemple:
La llengua parlada pels romans s'anomena llatí vulgar.

"La":
determinant (una paraula)
"llengua": nom (una paraula)
"parlada": participi, verb (una paraula)
"pels": preposició (una paraula; contracció: per (preposició) + els (determinant))
"romans": nom (una paraula)
"s'anomena": verb (una paraula)
"llatí": nom (una paraula)
"vulgar": adjectiu (una paraula)

En canvi, una locució és com si fos una categoria gramatical, però amb més d'una paraula.

Per exemple:
Viu a la quinta forca (locució adverbial)
Viu lluny (adverbi)

Per tant, les locucions són un conjunt fix de paraules que funcionen com una categoria gramatical.

De locucions, n'hi ha de diferents tipus:
 • les locucions adverbials (que són com els adverbis)
 • les locucions prepositives (que són com les preposicions)
 • les locucions conjuntives (que són com les conjuncions)
 • les locucions verbals o frases fetes (que són com els verbs)

Espero que us hagi quedat més clar el tema de les locucions i les frases fetes i no que us hagi embolicat encara més!

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa