imatge

imatge

divendres, 4 d’abril de 2008


Recordeu!

Un altre apartat tractat aquests dies és el de les preposicions febles: a, de, en, amb, per i per a. És important remarcar la diferenciació d'usos entre per i per a.

.Usos de
per: Indiquem el mitjà o la causa.
Per exemple:
Li enviarem per correu. (Mitjà)
No van poder jugar per la pluja. (Causa)

.Usos de per a: Indiquem la destinació o la finalitat d'un objecte.
Per exemple: Han dut un sobre
per a l'Anna. (Destinació)
Aquesta entrada no és vàlida
per a aquest concert. (Finalitat d'un objecte)

Norma general: Escrivim g davant e / i.
Escrivim j davant a / o /u.
Excepcions: S'escriu j en els grups -jecc- i -ject- (injecció, objecte).
I d'altres mots com jersei, jeroglífic...
  • I els usos de x i ix i tx:
S'escriu x a principi de paraula i darrere de consonant (xocolata).
S'escriu ix darrere vocal (caixa).
Despatxar, esquitxar...


Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa