imatge

imatge

divendres, 4 d’abril de 2008

Amb el grup 2n C acabem de treballar les faules. Amb autors com Isop, Fedre i Jean de La Fontaine. Tots aquests d'èpoques ben diferents. És important destacar tant l'aspecte literari, en tant que la faula és una al·legoria amb un ensenyament moral o moralitat, com l'aspecte purament lingüístic, ja que es treballa un lèxic més específic i de vegades desconegut per l'alumnat.

També, a 2n D s'han tractat els dialectes geogràfics, tot parant atenció als dos blocs dialectals del català: el bloc oriental i el bloc occidental.

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa