imatge

imatge

dimarts, 17 de setembre de 2013

Resum molt sintètic del comentari de text:

1. Introducció
- Autor
- Segle. Època històrica, fets històrics relacionats.
- Corrent Estètic
- Obra. Situar-lo dins del llibre de l'obra de l'autor, etapa de la seva obra.

2.Contingut. Què diu?
- Tema i subtemes
- Enunciar Parts en què es divideix el text o poema.(línia 1-24/ vs 1- 10) i què explica cada part de manera molt resumida.

3. Forma. Com ho diu?
a) Poesia - mètrica, rima, tipus de versos, estrofa...
b) Narrativa- tipus de personatges, espai, temps, mòbil, tipus de narrador...
c) Teatre- Actes, escena, acotacions, personatges, espai, mòbils, narrador, temps, espai...

4. Etapa integradora: Hem de relacionar forma i contingut.
- Què diu de manera detallada i com ho diu (figures literàries en poesia).

5. Conclusió.
-Recull de tot el dit anteriorment de més important. Idees importants exposades anteriorment.

Mètirca i  Figures literàries
Mètrica i versificació. El que cal saber per entendre la poesia
http://www.xtec.cat/~aribas4/literatura/metrica.htm

Esquema- resum dels gèneres literaris (A. Ribas)

Esquema-resum de mètrica i versificació (A. Ribas) La versificació i els recursos literaris (Silvia Caballeria)Les lleis de la mètrica catalana

Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa