imatge

imatge

dijous, 3 d’octubre de 2013

Temari de les lectures prescriptives

Punts per cercar i comentar:

 1. Mar i cel, d’Àngel Guimerà
- El Romanticisme i la tragèdia.
- L’aportació d’Àngel Guimerà a la tragèdia romàntica.
- Aspectes neoclàssics, romàntics i realistes a Mar i cel.
- La presentació dels personatges: els indicis i els comentaris del primer acte.
- La relació d’Osman i Mahomet amb les dones: el paper de l’anticipació.
- El significat dramàtic i ideològic de Joanot.
- La identitat i l’amor en Saïd.
- Els impulsos eròtic i maternal en Blanca.
- La religió com a fanatisme.
- Mestissatge, tolerància i fraternitat en relació als dos bàndols en conflicte.
- El valor del sacrifici.
- Col·loquialisme i formalitat en la llengua dramàtica.

 2. Antologia poètica, de Josep Carner
- Josep Carner com a poeta noucentista.
- Els pretextos poètics.
- El tractament simbolista.
- La tensió entre realitat i ideal.
- El distanciament poètic en relació amb la ironia.
- L’objectivitat pretesa o real.
- Ciutat, ciutadanisme i classicisme. El món rural.
- L’amor com a joc elegant. L’amor com a fracàs sentimental.
- La influència de la poesia anglesa.
- Paisatge i jo líric.
- El postsimbolisme com a superació del Noucentisme.
- La preocupació per l’home i el seus límits.
- L’abstracció existencial i el lirisme dels objectes i els paisatges.
- L’efecte de la Guerra Civil i l’exili forçós en la poesia de Carner.
- La narrativitat filosòfica de Nabí: solitud i missió del poeta.
- Una poètica de l’exili: solitud, record, enyorança, elegia i retorn.
- Llengua, tècnica poètica i virtuosisme: l’evolució formal de la poètica carneriana.

3. Antologia poètica, de Bartomeu Rosselló-Pòrcel
- La ruptura estètica amb l’‹‹Escola Mallorquina››.
- L’acostament a la poesia pura.
- Els instants crepusculars.
- El barroquisme.
- L’acostament a l’avantguardisme.
- L’evolució de les formes poètiques.
- Un cert decadentisme.
- La relació amb la poesia de la Generación del 27.
- El joc intertextual.
- Les imatges del foc, del vent i la llum.
- El recurs de l’oxímoron.
- Heràclit i el concepte de món.
- La comprensió intel·lectual de món i la necessitat d’art.
- La relació entre coneixement, art i llenguatge.
- La relació entre poesia i existència.

4. Antígona, de Salvador Espriu.
- El mite d’Antígona en l’antiguitat clàssica.
- Antígona i el teatre contemporani: Bertolt Brecht i Jean Anouilh.
- Antígona en el teatre català. Salvador Espriu i les dues versions d’Antígona.
- Estructura i personatges principals.
- La progressió dramàtica.
- Característiques morals i polítiques de l’enfrontament Creont-Antígona. .
- Anàlisi i significació de la figura del Lúcid Conseller.
- Dissolució del destí i responsabilitat. La pietat i el perdó.
- Significació d’Antígona en la postguerra espanyola.
- L’aportació específica d’Espriu al mite d’Antígona. Altres mites en el teatre d’Espriu: Esther i Fedra.

5. Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders
- Els contes de Cròniques de la veritat oculta en el context de la narrativa catalana de postguerra.
-Situació de l’obra en el conjunt de la producció de Calders.
- Definició i codificació de la realitat. Vida quotidiana i estabilitat inicial.
- Personatges i caricatura.
- La reiteració de motius literaris.
- La irrupció inversemblant i/o extraordinària. Models de fets extraordinaris i/o inversemblants.
- El codi acceptat o transgredit.
- Les limitacions de l’home com a limitacions del món.
- La veritat veritable.

6. Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda
- La presència del mite en aquesta novel•la.
- El distanciament.
- La consciència de la mort.
- El sentit tràgic.
- L’aigua com a element simbòlic.
- El behaviorisme: tècniques de construcció.
- Eugeni i Rosamaria: infantesa i record.
- Els dos camins fonamentals de coneixement de les relacions amoroses.
- El diari d’Eugeni.
- Mar i jardí: el suïcidi d’Eugeni.
- La impossibilitat de recuperació del passat. 

Material didàctic:
- Àngel Guimerà, Mar i cel. Educaula. Col. Educació 62, 55. ISBN: 978-84-92672-64-6 
- Josep Carner, Supervivent d’un cant remot. Antologia poètica. Educaula. Col. Educació 62, 73. ISBN: 978-84-92672-24-4 
- Salvador Espriu, Antígona. Educaula. Col. Educació 62, 66. ISBN: 978-84-92672-81-3 
- Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta. Educaula. Col. Educació 62, 46. ISBN: 978-84-92672-09-7
- Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Tempestat de flama Antologia poètica * Educaula. Col. Educació 62, ISBN 978-84-15192-37-4 
- Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Club Editor. ISBN 978-84-7329-122-4


Cançó dels pirates

Com que la unitat 8 tracta de la novel·la d'aventures, aquí teniu una cançó titulada L'Himne dels pirates, de l'obra musical Mar i cel...

Vídeo Curial e Güelfa